Tháng: Tháng Chín 2019

玖龙发起本月第二涨,涨价链顺利传递到下游 Cửu Long đã khởi xướng sự tăng giá thứ hai trong tháng này và chuỗi giá đã được thông suốt xuống hạ lưu.

link gốc : https://mp.weixin.qq.com/s/7VkHQOBZrBqW274AdDipzw

 

Theo báo cáo “Hua Yin Carton“, Đông Quan Cửu Long sẽ tăng 50 RMB/ tấn kể từ ngày 17 tháng 9, Thiên Tân Cửu Long tăng giá 30-50 RMB / tấn. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu tháng 9, thị trường đã thu được 105 giấy thô và bìa cứng tăng giá. Từ quan điểm phản ứng của thị trường, từ tháng 8 đến tháng 9, các nhà máy giấy đã kiểm kê thành công hơn, và nhiều nhà máy giấy đã gửi một số loại giấy, trọng lượng gram và giao hàng khác.

 

Theo phân tích của các nhà cung cấp vật liệu đóng gói, một làn sóng tăng giá chủ yếu là do dự trữ hai cấp của nhà máy ba cấp trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cộng với sự phục hồi niềm tin của ngành do sự tăng giá thành công trong tháng 8. Được thúc đẩy bởi Cửu Long và Lee & Man, dự kiến sẽ có một cao trào nhỏ sau Tết Trung thu. Tin tức về việc tăng giá của Cửu Long số 17 đã được truyền đi . Hiện tại, thông tin về việc tăng giá của nhiều nhà máy nhỏ đã được nhận. Tuần này, nó sẽ rất sống động.

 01  GIẤY : Cửu Long đã tung ra quả bom thứ hai tăng giá trong tháng này. Trong nửa đầu tháng 9, 52 lần tăng giá đã được thu thập.

Nam Trung Quốc:

Quảng Đông:

Nam Trung Quốc:Quảng Đông:Đông Quan Cửu Long : Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Công ty Đông Quan Cửu Long bắt đầu từ ngày 17 tháng 9, ngoài giấy coated white-top , các giấy sóng da bò khác tăng thêm 50 RMB. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai của Đông Quan Cửu Long sau đợt điều chỉnh giá vào ngày 1 tháng 9. Vào ngày 1 tháng 9, giấy da bò và giấy sóng Đông Quan 110g / 120g / 140g được tăng thêm 50 RMB / tấn, và giá của các loại giấy khác vẫn không thay đổi. (điều chỉnh giá hai lần)

Dongguan Jiefeng Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Jianhang Paper: Từ ngày 11 tháng 9,Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 nhân dân tệ / tấn.

Dongguan Shanglong Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Jianhui Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy Q được tăng một phần 50 RMB / tấn.

Dongguan Yinzhou Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy T được tăng thêm 50 RMB/ tấn.

Dongguan Taichang Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy Q sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Dongguan Xufeng Paper: Kể từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao đã tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Lee & Man Paper: Từ ngày 10 tháng 9, Giấy Q được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Guangdong Huatai Paper: Từ ngày 9 tháng 9, 50g Giấy sóng chất lượng cao được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Guangdong Shantou Jude Paper Industry: Từ ngày 5 tháng 9, giấy trắng được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Quảng Tây:

Guangxi Guigang Paper:

Từ ngày 10 tháng 9, giấy sóng được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Bắc Trung Quốc:

Thiên Tân:Thiên Tân Cửu Long: Sau khi giấy bìa hộp Cửu Long được tăng 30 RMB / tấn vào ngày 9 tháng 9 năm,Từ ngày 17 tháng 9, Kraftlinerboard tái chế Cửu Long sẽ tăng giá thêm 30 RMB / tấn trên cơ sở giá, hiện tại tất cả giấy sóng sẽ tăng thêm 50 RMB / tấn trên cơ sở giá hiện có. (điều chỉnh giá hai lần)

 

Hà Bắc:

Công ty TNHH Công nghiệp Shunfa, huyện Yutian, tỉnh Hà Bắc: Do giá nguyên liệu tăng liên tục, yếu tố nguyên liệu cung cấp khó khăn và tăng chi phí bảo vệ môi trường, lãnh đạo công ty đã quyết định tăng giá giấy bìa cứng cho tất cả các mặt hàng thêm 30 RMB mỗi tấn kể từ ngày 9 tháng 9. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai sau đợt tăng giá của nhà máy vào ngày 1 tháng 9 và giá giấy bìa cứng cho tất cả các mặt hàng đã được tăng thêm 30 RMB / tấn kể từ ngày 1 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Giấy Ruixiang, thành phố Bai Hương, tỉnh Hà Bắc: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy ban đầu của công ty chúng tôi đã tăng thêm 100 RMB / tấn (không bao gồm thanh toán tạm ứng).

Sản phẩm giấy Senxin Yutian của Hà Bắc (trước đây là giấy Changtai): Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thô cho tất cả các loại của công ty đã được tăng thêm 50 RMB / tấn.

 

Đông Trung Quốc:

Phúc Kiến:

Sản phẩm giấy Quzhou Gangxing Paper : Do nguyên liệu thô tăng gần đây, chi phí sản xuất của công ty chúng tôi đã tăng lên. Do đó, việc điều chỉnh giá như sau. Từ ngày 15 tháng 9, tất cả các Kraftlinerboard loại A2 của công ty chúng tôi sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn dựa trên giá hiện tại.

Công nghiệp giấy Phúc Kiến Longhai Liansheng: Từ ngày 10 tháng 9, giấy T được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Giấy Samsung Phúc Kiến Longhai: Từ ngày 6 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Giấy Hạ Môn Deyan: Từ ngày 5 tháng 9, giá giấy ống ( lõi giấy )đã tăng thêm 100 RMB / tấn.

Giấy Phúc Kiến Gangzhou: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy thô cho mỗi loại tăng thêm 100 RMB / tấn.

Giấy Quảng châu Cửu Long: Từ ngày 1 tháng 9, giấy tái chế Kraftliner và giấy tái chế Kraft được tăng thêm 50 RMB / tấn.

 

Chiết Giang:

Công nghiệp giấy Suifeng, huyện Yongjia, tỉnh Chiết Giang: Từ ngày 9 tháng 9, mỗi tấn giấy sóng được tăng thêm 100 nhân dân tệ so với giá gốc.

Zhejiang Forest Paper: Từ ngày 9 tháng 9, giấy Q được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Zhejiang Tongxiang Welfare Paper Mill:: Do liên tục tăng chi phí nguyên liệu sản xuất giấy, chi phí sản xuất của nhà máy của chúng tôi đã tăng đáng kể. Công ty đã quyết định tăng giá giấy ống( giấy lõi) được sản xuất bởi máy số 4 và số 2 từ ngày 5 tháng 9 tăng thêm 100 RMB / tấn.

Zhejiang Huachuan Industrial Group:: Từ ngày 5 tháng 9, một loại giấy ống ( giấy lõi)120g / 140g, loại B và C sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Jiaxing Hongya Paper: Từ ngày 5 tháng 9, giấy ống ( giấy lõi)sẽ được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Zhejiang Hangzhou Fuyang Jiusheng Paper Products: Do sự gia tăng gần đây của nguyên liệu thô và chi phí sản xuất cao, công ty đã quyết định tăng giá giấy ống sợi 100 RMB từ ngày 2 tháng 9 để đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao liên tục và ổn định.

Zhejiang Dashengda Holding Group: Theo quan điểm về chi phí nguyên vật liệu và vận hành cao hiện nay, chi phí sản xuất của các công ty con của chúng tôi đã tăng mạnh. Tập đoàn quyết định tăng giá giấy thành phẩm thêm 100 RMB / tấn kể từ ngày 1/9. Đơn hàng chưa hoàn thành ban đầu cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh giá.

Zhejiang Hongyi Holding Groupp: bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính sách và thị trường, cũng như chi phí nước thải và hơi nước tăng cao, mặc dù nhóm của chúng tôi đã tăng cường mạnh mẽ tiềm năng khai thác nội bộ, nhưng vẫn không thể chịu được áp lực chi phí do việc này gây ra. Điều chỉnh giá: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thành phẩm sẽ được tăng thêm 100 RMB / tấn. Đơn đặt hàng chưa hoàn thành ban đầu và thanh toán chưa được vận chuyển cũng được bao gồm.

Zhejiang Daoqin Paper: Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thành phẩm của công ty đã được tăng thêm 100 RMB / tấn, và các đơn đặt hàng và đơn đặt hàng ban đầu đã được đặt.

An Huy:

Anhui Shanying Paper: Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, giá giấy của một số khách hàng sẽ tăng thêm 50 RMB / tấn.

Sơn Đông:

Shandong Tiandiyuan Paper: Sau khi tăng 50 RMB / tấn trên carton và giấy sóng vào ngày 1 tháng 9, nó sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn vào ngày 7 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Baoding Paper Industry của huyện Ningjin, tỉnh Sơn Đông: Việc tăng chi phí sản xuất do bảo vệ môi trường và sản xuất hạn chế đã gây ra những khó khăn lớn cho hoạt động của công ty. Công ty đã tăng giá giấy cơ sở ống giấy ( giấy lõi ) thêm 50 RMB / tấn kể từ ngày 4 tháng 9.

Shandong Fengyuan Tongda Electric Power Co., Ltd. Zhongke Ecological Ecological: Do những thay đổi nhanh chóng gần đây trên thị trường, giấy lề và các nguyên liệu thô khác nhau tiếp tục tăng, và chi phí sản xuất đã tăng mạnh. Do chi phí tăng, công ty đã quyết định tăng giá giấy ống ( giấy lõi ) thêm 100 RMB / tấn kể từ ngày 5 tháng 9.

Shandong Huisheng Group: Do chi phí sản xuất cao, công ty đã không thể chịu nổi. Nghiên cứu của công ty đã quyết định tăng giá giấy ống ( giấy lõi )lên 100 RMB / tấn, và nó sẽ được thực hiện vào ngày 4 tháng 9.

Shandong Luli Paper: Kể từ ngày 2 tháng 9, giá của tất cả các sản phẩm đã được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Giang Tô:

Jiangsu Lishui Xiexin Paper:: Từ ngày 5 tháng 9, giấy trắng (white board) được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Jiangsu Jiangyin Minglu Paper Industry:: Từ ngày 1 tháng 9, giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Jiangsu Fuxing Paper: Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng xám (coated duplex board with grey back)  đã tăng thêm 100 RMB / tấn.

Taicang Nine Dragons Paper: Từ ngày 1 tháng 9, giấy da bò Kraftliner đã tăng thêm 50 RMB / tấn.

Thượng Hải:

Shanghai Zhaomei Paperi: Theo tin tức kinh doanh, giá giấy sóng đã được nâng lên kể từ ngày 3 tháng 9. Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng của giấy sóng 140g là 3.000 nhân dân tệ / tấn, giá 120g là 3050 RMB / tấn, và giá 110g là 3150 RMB / tấn.

Trung Trung Quốc:

Hồ Bắc:

Hubei Shengda Paper: Từ ngày 12 tháng 9, giá giấy đã tăng thêm 50 RMB / tấn.

Hubei Xiangxing Paper: Sau khi tăng 50 nhân dân tệ / tấn vào ngày 7 tháng 9, giấy sẽ được tăng thêm 50 nhân dân tệ / tấn kể từ ngày 10 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Hubei Changjiang Huifeng Paper Industry: Do sự gia tăng gần đây của nguyên liệu thô, chi phí đã tăng lên. Công ty chúng tôi quyết định tăng giá giấy trắng một mặt bằng 100 RMB/ tấn kể từ ngày 1 tháng 9. Các đơn đặt hàng ban đầu nhận được cũng nằm trong phạm vi giá.

Hồ Nam:

Hunan Hengshan Xinjinlong Paper: Từ ngày 4 tháng 9, toàn bộ loạt giấy ống (lõi giấy) đã được tăng thêm 50 nhân dân tệ / tấn.

Hà Nam:

Henan Longyuan Paper: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy bìa cứng loại B và giấy sóng đã tăng 30 RMB / tấn.

Henan Xingtai Paper: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Tây Nam:

Thiểm Tây:

Shanxi Famen Temple Paper: Kể từ ngày 5 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao đã tăng 50 RMB / tấn.

Trùng Khánh:

Giấy Tongxin, huyện Tongliang, Trùng Khánh: Từ ngày 5 tháng 9, giá giấy loại A được nâng lên 50 RMB / tấn.

Tứ Xuyên:

Giấy Minglu Tứ Xuyên: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Khu vực đông bắc:

Giấy Qixiang, thành phố Baishan, tỉnh Cát Lâm: Từ ngày 1 tháng 9, giá Giấy sóng chất lượng cao của chúng tôi 90g, 100g, 110g, 120g trở lên được tăng thêm 100 RMB / tấn.

 

Paper Vietnam 2019 – Triển lãm quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam

Vào ngày 26-28 / 6/2019, Triển lãm Giấy Quốc tế Việt Nam lần thứ 8 đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty TNHH KH & KT  GAODA Tứ Xuyên đã tham gia triển lãm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Huang Shiyong.

 

Trong triển lãm, GAODA đã tham dự triển lãm với sản phẩm  đa bước sóng hồng ngoại đo độ ẩm định lượng QCS. Sản phẩm này đã bán được 8 bộ tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2016. Do đặc tính xanh, bảo vệ môi trường và chính xác, nó đã được người dùng đón nhận và được công nhận cao. Ngoài ra, các thành viên của văn phòng GAODA Việt Nam cũng sử dụng các kỹ năng mà công ty có được để giao tiếp với khách hàng tiếp cận các sản phẩm của giao tiếp không rào cản và đạt được kết quả tốt.

GAODA sẽ tiếp tục đI sâu thị trường Việt Nam và tiếp tục phục vụ nhiều người dùng hơn với các sản phẩm nổi bật của mình.

An Toàn Mua Sắm

Gía Thành Hợp Lý

Vận Chuyển Khắp Nơi