Tháng: Tháng Ba 2020

GAODA-Chiến đấu với “2019-nCoV” trong hành động.

GAODA-Chiến đấu với “2019-nCoV” trong hành động- Fighting the “2019-nCoV” in action

GAODA đang tích cực nối lại công việc và sản xuất

Gaoda has positively carried out the resumption of work and production.

Ngày 14 tháng 3 năm 2020, vào cuối tuần thứ tư sau khi sản xuất được nối lại, phần tự động hóa của dự án sản xuất giấy với sản lượng 100.000 tấn/năm do GAODA chuẩn bị cho CÔNG TY GIẤY PHÁT ĐẠT (TNHH) Việt Nam đã được giao đúng thời hạn theo hợp đồng.

On March 14, 2020, the fourth weekend after the work resumption, the automation part of the paper making project with capacity of 100,000 tons per year prepared by Gaoda for Vietnam CONG TY GIAY PHAT DAT( TNHH) was delivered on time according to the contract.

Sau khi hàng đến, chúng tôi đã sắp xếp đồng nghiệp của chúng tôi ở chi nhánh Việt Nam để hỗ trợ kiểm tra thiết bị ngay lập tức. Ông Cao Văn Đạt, chủ sở hữu của CÔNG TY GIẤY PHÁT ĐẠT (TNHH) ca ngợi Gaoda. Dự án này dự kiến ​​sẽ bắt đầu chạy vào tháng 6 năm 2020, do tác động rất lớn của coronavirus tại Trung Quốc, ông chủ đã lo lắng rằng các nhà cung cấp Trung Quốc không thể giao hàng đúng hẹn, hàng hóa của Gaoda đến đúng giờ theo lịch trình và các dịch vụ kỹ thuật cũng được cung cấp bởi các kỹ sư Việt Nam, điều này đã khiến ông Cao Văn Đạt rất hài lòng vì ông đã lựa chọn Gaoda.

 

After the goods arrived, we arranged our colleague of the Vietnam branch to assist the customer’s inspection at the first time. Mr. Cao Van Dat, the owner of CONGTY GIAY PHAT DAT( TNHH), praised Gaoda. This project is scheduled to start running in June 2020, due to the  huge impact of the Coronavirus in China , the boss has been worried that Chinese suppliers could not be able to deliver on time, the goods of Gaoda arrived on time as scheduled and also technical services was provided by Vietnamese engineers from Gaoda, which made Mr. Cao Van Dat very satisfied that he has chosen Gaoda.

Đối mặt với tình hình dịch bệnh bất ngờ, kế hoạch sản xuất và hoạt động ban đầu của công ty đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sau thành công của công tác chống dịch ở Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc ông Hu Debing, công ty đã phản ứng tích cực để tiến hành nối lại về công việc và sản xuất, Gaoda coi nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong điều kiện bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đảm bảo rằng các dự án đang triển khai có thể được giao đúng thời hạn và phù hợp với chất lượng.

 

After the breakout of the 2019-nCoV, the company’s original production and operation plans was completely disrupted. After the success of anti-epidemic work in China, under the leadership of general manager Mr Hu Debing, the company react positively to carried out the resumption of work and production, Gaoda regards the customers’ demands as first priority under the condition of protecting the safety of employees, and ensures that the projects in progress could delivered on time and in accordance with quality.

 

Từ mùa đông đến mùa xuân, mọi thứ đều hồi phục. Như mọi khi, GAODA sẽ duy trì cam kết với khách hàng, không bao giờ quên ý định ban đầu và tiến về phía trước trên mọi nẻo đường!

 

From winter to spring, everything recovers. As always, Golder technology will uphold its commitment to customers, never forget its original intention, and move forward all the way!

An Toàn Mua Sắm

Gía Thành Hợp Lý

Vận Chuyển Khắp Nơi