BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA NGHÀNH GIẤY TRUNG QUỐC

中国造纸工业2020年度报告新鲜出炉

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CỦA NGHÀNH GIẤY TRUNG QUỐC

来源 | 中国造纸协会 Nguồn / Hiệp hội giấy Trung Quốc

排版 | 包装产业联盟/ Bài bản / Liên minh công nghiệp bao bì

 

据统计,制浆造纸及纸制品全行业2020年完成纸浆、纸及纸板和纸制品合计25498万吨,同比增长1.22%;其中:纸及纸板产量11260万吨,较上年增长4.60%;纸浆产量7378万吨,较上年增长2.37%;纸制品产量6860万吨,较上年增长-4.97%;全行业营业收入完成1.30万亿元,同比增长-2.24%;实现利润总额827亿元,同比增长21.24%。

Theo số liệu thống kê, ngành công nghiệp bột giấy, giấy và sản phẩm giấy sẽ hoàn thành tổng cộng 254,98 triệu tấn bột giấy, giấy và bìa và các sản phẩm từ giấy vào năm 2020, tăng 1,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng giấy giấy bìa 112,6 triệu tấn, tăng 4,60% so với năm trước; bột giấy Sản lượng 73,78 triệu tấn, tăng 2,37% so với năm trước; sản lượng sản phẩm từ giấy 68,6 triệu tấn, tăng 4,97 % so với năm trước; thu nhập hoạt động toàn ngành đạt 1,30 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 2,24% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận là 82,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 21,24% so với cùng kỳ năm ngoái.

一、纸及纸板生产和消费情况

  1. Sản xuất và tiêu thụ giấy và bìa cứng

(一)纸及纸板生产量和消费量 Sản xuất và tiêu thụ giấy và bìa cứng

据中国造纸协会调查资料,2020年全国纸及纸板生产企业约2500家,全国纸及纸板生产量11260万吨,较上年增长4.60%。消费量11827万吨,较上年增长10.49%,人均年消费量为84千克(14.00亿人)。2011~2020年,纸及纸板生产量年均增长率1.41%,消费量年均增长率2.17%。

Theo số liệu khảo sát của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, cả nước sẽ có khoảng 2500 doanh nghiệp sản xuất giấy và bìa vào năm 2020, sản lượng giấy và bìa cả nước là 112,6 triệu tấn, tăng 4,60% so với năm trước. Tiêu thụ 118,27 triệu tấn, tăng 10,49% so với năm trước và mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm là 84 kg (1.400 tỷ người). Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng bình quân hàng năm của sản xuất giấy và bìa cứng là 1,41% và tốc độ tăng bình quân hàng năm là 2,17%.

(二)纸及纸板主要产品生产和消费情况   

Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chính từ giấy và bìa cứng

1、新闻纸   GIẤY BÁO
2020年新闻纸生产量110万吨,较上年增长-26.67%;消费量175万吨,较上年增长-10.26%。2011~2020年生产量年均增长率-13.12%,消费量年均增长率-8.49%。

Sản lượng giấy in báo sản xuất năm 2020 là 1,1 triệu tấn, tăng -26,67% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 1,75 triệu tấn, tăng 10,26% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 13,12% và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là -8,49%.

2、未涂布印刷书写纸 GIẤY IN VÀ GIẤY KHÔNG TRÁNG PHỦ  
 

2020年未涂布印刷书写纸生产量1730万吨,较上年增长-2.81%;消费量1783万吨,较上年增长1.94%。2011~2020年生产量年均增长率为零,消费量年均增长率0.62%。

 Sản lượng giấy in, viết không tráng năm 2020 là 17,3 triệu tấn, tăng -2,81% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 17,83 triệu tấn, tăng 1,94% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm bằng 0 và tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 0,62%.

3、涂布印刷纸  GIẤY TRÁNG PHỦ

2020年涂布印刷纸生产量640万吨,较上年增长-5.88%;消费量571万吨,较上年增长5.35%。2011~2020年生产量年均增长率-1.38%,消费量年均增长率-0.53%。

Năm 2020, sản lượng giấy in tráng phủ là 6,4 triệu tấn, tăng 5,88% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 5,71 triệu tấn, tăng 5,35% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 1,38%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 0,53%.

其中:铜版纸 Trong đó: giấy tráng
2020年铜版纸生产量600万吨,较上年增长-4.76%;消费量556万吨,较上年增长3.93%。2011~2020年生产量年均增长率-0.71%,消费量年均增长率0.49%。

Năm 2020, sản lượng giấy tráng là 6 triệu tấn, tăng 4,76% so với năm trước; tiêu thụ 5,56 triệu tấn, tăng 3,93% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 0,71%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 0,49%.

4、生活用纸   Giấy gia dụng
2020年生活用纸生产量1080万吨,较上年增长7.46%;消费量996万吨,较上年增长7.10%。2011~2020年生产量年均增长率4.45%,消费量年均增长率4.43%。

Năm 2020, sản lượng giấy gia dụng sản xuất là 10,8 triệu tấn, tăng 7,46% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 9,96 triệu tấn, tăng 7,10% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 4,45% và tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 4,43%.

5、包装用纸 Giấy bao bì
2020年包装用纸生产量705万吨,较上年增长1.44%;消费量718万吨,较上年增长2.72%。2011~2020年生产量年均增长率1.44%,消费量年均增长率1.43%。

Năm 2020, sản lượng giấy bao bì sản xuất là 7,05 triệu tấn, tăng 1,44% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 7,18 triệu tấn, tăng 2,72% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 1,44%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 1,43%.

6、白纸板  GIẤY TRẮNG
2020年白纸板生产量1490万吨,较上年增长5.67%;消费量1373万吨,较上年增长7.52%。2011~2020年生产量年均增长率1.19%,消费量年均增长率0.42%。

Năm 2020, sản lượng giấy bìa trắng sản xuất là 14,90 triệu tấn, tăng 5,67% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 13,73 triệu tấn, tăng 7,52% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 1,19%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 0,42%.

其中:涂布白纸板
2020年涂布白纸板生产量1410万吨,较上年增长4.44%;消费量1292万吨,较上年增长6.25%。2011~2020年生产量年均增长率0.99%,消费量年均增长率0.17%。

Trong đó: bìa cứng màu trắng tráng

Năm 2020, sản lượng giấy bìa trắng có tráng phủ là 14,1 triệu tấn, tăng 4,44% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 12,92 triệu tấn, tăng 6,25% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 0,99%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 0,17%.

7、箱纸板 GIẤY CÁP TÔNG
2020年箱纸板生产量2440万吨,较上年增长11.42%;消费量2837万吨,较上年增长18.06%。2011~2020年生产量年均增长率2.29%,消费量年均增长率3.55%。

Năm 2020, sản lượng ván container sản xuất là 24,4 triệu tấn, tăng 11,42% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 28,37 triệu tấn, tăng 18,06% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 2,29%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 3,55%.

8、瓦楞原纸 GIẤY BÌA CỨNG GỢN SÓNG (MEDIUM)
2020年瓦楞原纸生产量2390万吨,较上年增长7.66%;消费量2776万吨,较上年增长16.93%。2011~2020年生产量年均增长率2.11%,消费量年均增长率3.76%。

Năm 2020, sản lượng giấy đế sóng là 23,9 triệu tấn, tăng 7,66% so với năm trước; tiêu thụ 27,76 triệu tấn, tăng 16,93% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 2,11%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 3,76%.

9、特种纸及纸板 GIẤY VÀ BÌA CỨNG ĐẶC BIỆT
2020年特种纸及纸板生产量405万吨,较上年增长6.58%;消费量330万吨,较上年增长6.80%。2011~2020年生产量年均增长率7.57%,消费量年均增长率7.03%。

Năm 2020, sản lượng giấy và bìa đặc sản là 4,05 triệu tấn, tăng 6,58% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ là 3,3 triệu tấn, tăng 6,80% so với năm trước. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất bình quân hàng năm là 7,57%, tốc độ tăng tiêu dùng bình quân hàng năm là 7,03%.

 

二、纸及纸板生产企业经济指标完成情况

HOÀN THIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY VÀ BÌA CỨNG

据国家统计局统计的2409家造纸生产企业,2020年1~12月营业收入7186亿元;工业增加值增速3.20%;产成品存货308亿元,同比增长2.85%;利润总额458亿元,同比增长27.65%;资产总计10289亿元,同比增长-0.73%;资产负债率58.76%;负债总额6046亿元,同比增长-0.74%;在统计的2409家造纸生产企业中,亏损企业有527家,占21.88%。

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia về 2.409 doanh nghiệp sản xuất giấy, thu nhập hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 là 718,6 tỷ nhân dân tệ; tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp là 3,20%; tồn kho thành phẩm là 30,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 2,85% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng lợi nhuận là 45,8 tỷ nhân dân tệ. Tăng 27,65% so với cùng kỳ năm trước; tổng tài sản 1.028,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 0,73% so với cùng kỳ năm trước; – tỷ lệ đáng tin cậy 58,76%; tổng nợ phải trả là 604,6 tỷ nhân dân tệ, tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 0,74%; trong số 2.409 doanh nghiệp sản xuất giấy được thống kê, có 527 doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, chiếm 21,88%.

三、纸浆生产和消耗情况

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ BỘT GIẤY

(一)2020年纸浆生产情况

Sản xuất bột giấy vào năm 2020

据中国造纸协会调查资料,2020年全国纸浆生产总量7378万吨,较上年增长2.37%。其中:木浆1490万吨,较上年增长17.51%;废纸浆5363万吨,较上年增长0.22%;非木浆525万吨,较上年增长-10.71%。

Theo số liệu điều tra của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, tổng sản lượng bột giấy cả nước năm 2020 là 73,78 triệu tấn, tăng 2,37% so với năm trước. Trong đó: bột gỗ 14,90 triệu tấn, tăng 17,51% so với năm trước; bột giấy phế liệu là 53,63 triệu tấn, tăng 0,22% so với năm trước; bột giấy ngoài gỗ là 5,25 triệu tấn, tăng -10,71% so với năm trước.

(二)2020年纸浆消耗情况

Tiêu thụ bột giấy vào năm 2020

2020年全国纸浆消耗总量10200万吨,较上年增长5.27%。木浆4046万吨,占纸浆消耗总量40%,其中进口木浆占25%、国产木浆占15%;废纸浆5632万吨,占纸浆消耗总量55%,其中:进口废纸浆占2%、用进口废纸制浆占6%、用国内废纸制浆占47%;非木浆522万吨,占纸浆消耗总量5%。

Năm 2020, tổng lượng bột giấy tiêu thụ của cả nước là 102 triệu tấn, tăng 5,27% so với năm trước. 40,46 triệu tấn bột gỗ, chiếm 40% tổng lượng bột giấy tiêu thụ, trong đó bột gỗ nhập khẩu chiếm 25%, bột gỗ sản xuất trong nước chiếm 15%; bột giấy phế liệu chiếm 56,32 triệu tấn, chiếm 55% tổng lượng bột giấy. tiêu thụ, trong đó: bột giấy phế liệu nhập khẩu chiếm 2%, sử dụng giấy phế liệu nhập khẩu để nghiền thành bột chiếm 6%, sử dụng giấy phế liệu trong nước để nghiền thành bột chiếm 47%; bột giấy không phải gỗ là 5,22 triệu tấn, chiếm 5% tổng lượng bột giấy tiêu thụ.

(三)2020年废纸利用情况  Sử dụng giấy vụn vào năm 2020

2020年利用国内回收废纸总量5493万吨,较上年增长4.75%,废纸回收率46.5%,废纸利用率54.9%,2011~2020年废纸回收总量年均增长率2.63%。

Năm 2020, tổng lượng giấy phế liệu tái chế trong nước là 54,93 triệu tấn, tăng 4,75% so với năm trước, tỷ lệ tái chế giấy phế liệu là 46,5%, tỷ lệ sử dụng giấy phế liệu là 54,9%. tỷ lệ tái chế giấy phế liệu từ năm 2011 đến năm 2020 là 2,63%.

                                              四、纸制品生产和消费情况

                     SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TỪ GIẤY

根据国家统计局数据,2020年全国规模以上纸制品生产企业4184家,生产量6860万吨,较上年增长-4.97%;消费量6552万吨,较上年增长-4.85%;进口量16万吨,出口量324万吨。2011~2020年,纸制品生产量年均增长率4.76%,消费量年均增长率4.82%。

Theo số liệu của Cục Thống kê, đến năm 2020, cả nước có 4184 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giấy trên quy mô quy định, với sản lượng 68,6 triệu tấn, tăng -4,97% so với năm trước; sản lượng tiêu thụ 65,52 triệu tấn, tăng -4,85% so với năm trước, nhập khẩu 160.000 tấn, lượng xuất khẩu là 3,24 triệu tấn. Từ năm 2011 đến năm 2020, tốc độ tăng sản xuất sản phẩm giấy bình quân hàng năm là 4,76% và tốc độ tăng tiêu thụ bình quân hàng năm là 4,82%.

五、纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况

    XUẤT NHẬP KHẨU GIẤY VÀ BÌA CỨNG, BỘT GIẤY, GIẤY PHẾ LIỆU VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ GIẤY

(一)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进口情况

 Nhập khẩu giấy và bìa, bột giấy, giấy phế liệu và các sản phẩm từ giấy

2020年纸及纸板进口1154万吨,较上年增长84.64%;纸浆进口3135万吨,较上年增长15.26%;废纸进口689万吨,较上年增长-33.49%;纸制品进口16万吨,较上年增长33.33%。2020年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计4994万吨,较上年增长13.68%,用汇241.95亿美元,较上年增长-0.55%。进口纸及纸板平均价格为547.93美元/吨,较上年平均价格增长-26.99%;进口纸浆平均价格为512.58美元/吨,较上年平均价格增长-18.57%;进口废纸平均价格为175.26美元/吨,较上年平均价格增长-6.53%。

Năm 2020, nhập khẩu giấy và bìa cứng là 11,54 triệu tấn, tăng 84,64% so với năm trước; nhập khẩu bột giấy là 31,35 triệu tấn, tăng 15,26% so với năm trước; nhập khẩu giấy phế liệu là 6,89 triệu tấn, tăng 33,49%; Tấn, tăng 33,33% so với năm trước. Năm 2020, nhập khẩu giấy và bìa, bột giấy, giấy phế liệu và sản phẩm từ giấy là 49,94 triệu tấn, tăng 13,68% so với năm trước và sử dụng ngoại hối là 24,195 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,55% so với năm trước. Giá giấy và bìa các tông nhập khẩu bình quân là 547,93 USD / tấn, tăng 26,99% so với giá trung bình của năm trước; giá bột giấy nhập khẩu bình quân là 512,58 USD / tấn, tăng 18,57% so với mức trung bình. Giá năm trước; giá giấy phế liệu nhập khẩu bình quân là 175,26 USD / tấn, tăng 6,53% so với giá trung bình của năm trước.

(二)纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品出口情况

Xuất khẩu giấy và bìa cứng, bột giấy, giấy phế liệu và các sản phẩm từ giấy

2020年纸及纸板出口587万吨,较上年增长-14.43%;纸浆出口10.55万吨,较上年增长-9.05%;废纸出口0.12万吨,较上年增长50.00%;纸制品出口324万吨,较上年增长-6.09%。

Năm 2020, xuất khẩu giấy và bìa cứng là 5,87 triệu tấn, tăng -14,43% so với năm trước; xuất khẩu bột giấy là 105.500 tấn, tăng -9,05% so với năm trước; xuất khẩu giấy phế liệu là 12.000 tấn, tăng 50,00% so với năm trước; xuất khẩu sản phẩm giấy là 324 10.000 tấn, tăng -6,09% so với năm trước.

2020年出口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计921.67万吨,较上年增长-11.61%,创汇211.88亿美元,较上年增长-3.70%。出口纸及纸板平均价格为1584.78美元/吨,较上年平均价格增长5.86%;出口纸浆平均价格为1085.38美元/吨,较上年平均价格增长-5.72%。

Năm 2020, xuất khẩu giấy và bìa, bột giấy, giấy phế liệu và sản phẩm từ giấy đạt 9.216.700 tấn, tăng 11,61% so với năm trước, thu nhập ngoại hối là 21,188 tỷ USD, tăng 3,70% so với năm trước. . Giá giấy và bìa xuất khẩu bình quân là 1.584,78 USD / tấn, tăng 5,86% so với giá bình quân của năm trước; giá bột giấy xuất khẩu bình quân là 1085,38 USD / tấn, tăng 5,72% so với giá trung bình của năm trước.

(三)纸及纸板各品种进出口量比重

Tỷ trọng xuất nhập khẩu giấy và bìa cứng

 

(四)纸及纸板主要产品2011~2020年进出口情况

 Xuất nhập khẩu các sản phẩm giấy và bìa chính từ năm 2011 đến năm 2020

1、新闻纸:2020年进口量大于出口量,净进口量65万吨。

  1. Giấy báo: Năm 2020, lượng nhập khẩu sẽ vượt lượng xuất khẩu, và lượng nhập khẩu ròng là 650.000 tấn.
    2、未涂布印刷书写纸:2020年进口量大于出口量,净进口量53万吨。

Giấy in và giấy không tráng phủ : Năm 2020, lượng nhập khẩu lớn hơn lượng xuất khẩu, lượng nhập khẩu ròng là 530.000 tấn.

3、涂布印刷纸:2020年进口量小于出口量,净出口量69万吨。

Giấy tráng phủ Năm 2020, lượng nhập khẩu nhỏ hơn lượng xuất khẩu, và lượng xuất khẩu ròng là 690.000 tấn.

其中:铜版纸:2020年进口量小于出口量,净出口量44万吨。

Trong đó: Giấy tráng: năm 2020 lượng nhập khẩu ít hơn lượng xuất khẩu, và lượng xuất khẩu ròng là 440.000 tấn.
4、生活用纸:2020年进口量小于出口量,净出口量84万吨。

– Giấy gia dụng: Năm 2020, lượng nhập khẩu ít hơn lượng xuất khẩu, và lượng xuất khẩu ròng là 840.000 tấn.
5、包装用纸:2020年进口量大于出口量,净进口量13万吨。

Giấy bao bì: Năm 2020, lượng nhập khẩu lớn hơn lượng xuất khẩu, lượng nhập khẩu ròng là 130.000 tấn.
6、白纸板:2020年进口量小于出口量,净出口量117万吨。

Giấy bìa trắng: Năm 2020, lượng nhập khẩu sẽ ít hơn lượng xuất khẩu, và lượng xuất khẩu ròng là 1,17 triệu tấn.

其中:涂布白纸板:2020年进口量小于出口量,净出口量118万吨。

Trong đó: Giấy bìa trắng tráng phủ: năm 2020 lượng nhập khẩu ít hơn lượng xuất khẩu, lượng xuất khẩu ròng là 1,18 triệu tấn.
7、箱纸板:2020年进口量大于出口量,净进口量397万吨。

Giấy cáp tông  : Năm 2020, lượng nhập khẩu lớn hơn lượng xuất khẩu, lượng nhập khẩu ròng là 3,97 triệu tấn.

8、瓦楞原纸:2020年进口量大于出口量,净进口量386万吨。

Giấy bìa cứng Năm 2020, nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, với nhập khẩu ròng là 3,86 triệu tấn.

9、特种纸及纸板:2020年进口量小于出口量,净出口量75万吨。

Giấy chuyên dụng và bìa cứng: Lượng nhập khẩu năm 2020 sẽ ít hơn lượng xuất khẩu và lượng xuất khẩu ròng là 750.000 tấn.
(五)纸制品进出口情况 Xuất nhập khẩu các sản phẩm giấy

1、2020年纸制品进口量16万吨,较上年增加4万吨,同比增长33.33%。

Năm 2020, lượng nhập khẩu các sản phẩm giấy là 160.000 tấn, tăng 40.000 tấn so với năm trước, tăng 33,33% so với cùng kỳ năm trước.
2、2020年纸制品出口量324万吨,较上年减少21万吨,同比增长-6.09%。

Năm 2020, sản lượng giấy xuất khẩu là 3,24 triệu tấn, giảm 210.000 tấn so với năm trước và tăng -6,09% so với cùng kỳ năm trước.

六、纸及纸板生产布局与集中度 Bố trí và tập trung sản xuất giấy và bìa cứng

根据中国造纸协会调查资料,2020年我国东部地区11个省(区、市),纸及纸板产量占全国纸及纸板产量比例为73.2%;中部地区8个省(区)比例占16.8%;西部地区12个省(区、市)比例占10.0%。

Theo số liệu điều tra của Hiệp hội Giấy Trung Quốc, đến năm 2020, 11 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương) ở miền Đông nước ta sẽ chiếm 73,2% sản lượng giấy và bìa của cả nước; 8 tỉnh (vùng) miền Trung. sẽ chiếm 16,8% tổng sản lượng; ở phía Tây, tỷ trọng của 12 tỉnh (khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương) trong khu vực chiếm 10,0%.
2020年广东省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重庆市、安徽省、河北省、四川省、天津市、广西壮族自治区、江西省、湖南省、辽宁省和海南省17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨,产量合计10859万吨,占全国纸及纸板总产量的96.44%。

2020 Tỉnh Quảng Đông, Tỉnh Sơn Đông, Tỉnh Giang Tô, Tỉnh Chiết Giang, Tỉnh Phúc Kiến, Tỉnh Hà Nam, Tỉnh Hồ Bắc, Thành phố Trùng Khánh, Tỉnh An Huy, Tỉnh Hà Bắc, Tỉnh Tứ Xuyên, Thành phố Thiên Tân, Khu tự trị Choang Quảng Tây, Tỉnh Giang Tây, Tỉnh Hồ Nam, Tỉnh Liêu Ninh Sản lượng giấy và bìa của 17 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương) thuộc tỉnh Hải Nam đã vượt 1 triệu tấn, với tổng sản lượng là 108,59 triệu tấn, chiếm 96,44% tổng sản lượng giấy và bìa của cả nước.

结语 Phần kết luận

2020年受新冠肺炎疫情影响,造纸行业年初出现了产量下降、效益下滑、生产和运行困难增多等局面,随着国家加大疫情防控措施及“六保六稳”政策落实,国内经济逐渐进入快速复苏通道,消费需求逐步回升,行业通过加大调整原料、产品等结构,产量得到快速恢复,使造纸行业保持了较好增长态势。

Bị ảnh hưởng bởi đợt đại dịch viêm phổi mới xảy ra vào năm 2020, ngành công nghiệp giấy đã suy giảm sản lượng, giảm hiệu quả và gia tăng sản xuất và hoạt động khó khăn vào đầu năm. Do cả nước tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện ” sáu chính sách đảm bảo và sáu ổn định “, nền kinh tế trong nước dần đi vào Kênh phục hồi nhanh chóng, nhu cầu tiêu dùng phục hồi dần, ngành thông qua việc tăng cường điều chỉnh cơ cấu nguyên liệu và sản phẩm, sản lượng phục hồi nhanh chóng, do đó ngành công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tốt.

附表:2020年重点造纸企业产量前30名企业

Bảng đính kèm: Top 30 doanh nghiệp sản xuất giấy chủ lực theo sản lượng năm 2020

 

版权声明

本文部分内容来源于网络,仅供分享学习,不作商业用途,版权归原作者所有,如有侵犯您的权益,请与我们联系删除,谢谢。

Một phần nội dung trong bài lấy từ Internet, chỉ mang tính chất chia sẻ và học hỏi, không sử dụng vì mục đích thương mại, bản quyền thuộc về tác giả gốc, nếu vi phạm quyền lợi của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xóa, xin cảm ơn.

 

GIÁ BỘT TĂNG ĐỘT NGỘT , HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI BỘT GIẤY LÀ NHÂN VẬT ĐỨNG SAU THAO TÚNG ?

【专题】浆价快速上涨,纸浆期货是幕后推手吗?

(Vấn đề )  GIÁ BỘT TĂNG ĐỘT NGỘT , HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI BỘT GIẤY LÀ ĐIỀU ĐỨNG SAU THAO TÚNG ?

Original  中国造纸杂志社

NGUỒN : Tạp chí Giấy Trung Quốc

#【专题】高位浆价还能走多远?

# 【VẤN ĐỀ 】 Giá bột giấy cao có thể đi bao xa

编者按

自2020年四季度起,国内商品木浆价格开始触底反弹,并一路高歌猛进,持续大涨。为厘清本轮浆价上涨原因、目前纸浆市场的实际状况、市场行情及走势、价格上涨给造纸企业带来的影响及对下游产业链的冲击,以及纸浆期货在本轮价格上涨中担当的角色等众多问题,中国造纸杂志社旗下《造纸信息》制作了“纸浆市场专题——高位浆价还能走多远?”邀请行业有关专家及企业代表进行分析与解答,并整理刊登于《造纸信息》2021年第四期,在此节选部分内容与读者分享。

Nhật ký của biên tập viên Bắt đầu từ quý 4 năm 2020, giá bột gỗ hàng hóa ở Trung  Quốc  đã chạm đáy và tăng trở lại, đồng thời tiếp tục tăng vọt. Để làm rõ lý do nguyên nhân  của đợt tăng giá bột giấy này, tình trạng thực tế của thị trường bột giấy, điều kiện và xu hướng thị trường, tác động của việc tăng giá đối với các công ty giấy và tác động đến chuỗi nền  công nghiệp hạ nguồn, cũng như vai trò của tương lai bột giấy trong đợt tăng giá này  Và nhiều câu hỏi khác,Tờ báo  “Thông tin ngành giấy” của Tạp chí Giấy Trung Quốc đã đưa ra “Chủ đề đặc biệt về thị trường bột giấy-Giá bột giấy cao có thể đi đến đâu?” Các chuyên gia trong ngành liên quan và đại diện doanh nghiệp đã được mời để phân tích và trả lời về những vấn đề này  , và chúng đã được xuất bản trong “Thông tin ngành giấy”》 Số thứ tư của năm 2021, đây là một số đoạn trích và chia sẻ  bài đọc

此轮浆价快速大幅上涨,幕后推手——金融市场资本炒作起到了非常大的助推作用,请问您怎样看待这个问题?这是市场积累到一定程度后的必然结果,还是机缘巧合?今后,如果金融资本持续,或经常参与纸浆市场炒作,将会带来怎样的结果?如何预防炒作带来的纸浆价格的非理性上涨?

Đợt này giá bột giấy tăng nhanh và mạnh, đằng sau thị  trường – thị trường tài chính đầu cơ vốn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy, ông nghĩ sao về vấn đề này? Đây có phải là kết quả tất yếu sau khi thị trường đã tích lũy đến một mức độ nhất định, hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Trong tương lai, nếu nguồn vốn tài chính tiếp tục, hoặc thường xuyên tham gia vào thị trường bột giấy tác động mạnh , kết quả sẽ như thế nào? Làm thế nào để ngăn chặn sự gia tăng bất hợp lý của giá bột giấy do tác động từ bên ngoài ?
SAU ĐÂY LÀ NHỮNG NHẬN XÉT TỪ NHỮNG CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH GIẤY :

宋望球  芬林集团亚太区总裁金融市场的资本炒作离不开市场基本面的决定性作用,供需关系决定行情走向,期货及其他资本运作是催化剂,可以加速变化和影响幅度,但不可能空穴来风。当今社会信息传播速度非常快而且透明,利用信息不对称制造风口的做法也很难长期奏效。但既然期货存在,就会在一定程度上影响市场,但最终还是市场因素起决定性作用。

ÔNG : SONG WANG QIU , Chủ tịch Tập đoàn Fenlin Châu Á Thái Bình Dương cho biết: Đầu cơ vốn trên thị trường tài chính không thể tách rời vai trò quyết định của các yếu tố cơ bản của thị trường. Mối quan hệ giữa cung và cầu quyết định xu hướng thị trường tương lai và các hoạt động vốn khác là chất xúc tác có thể đẩy nhanh những thay đổi và tác động, nhưng chúng không thể không có căn cứ. Trong xã hội ngày nay, tốc độ lan truyền thông tin rất nhanh và minh bạch, việc sử dụng thông tin bất cân xứng để tạo ra các đường thoát khí khó đạt được kết quả lâu dài. Nhưng vì hợp đồng tương lai tồn tại, chúng sẽ ảnh hưởng đến thị trường ở một mức độ nhất định, nhưng cuối cùng các yếu tố thị trường đóng vai trò quyết định.

 

 王海洋  亚太森博集团高级分析师2020 年新冠疫情爆发后,全球处于极度宽松的货币环境下,意味着商品购买力客观上得到了加持,但归根结底仍在于全球经济疫情后复苏带动了商品的真实需求恢复。纸浆作为大宗商品的一员,价格的上行基础更多在于其基本面原本隐含的供需错配矛盾。但考虑到纸浆进口总量较大,且其外盘定价依托美元的属性,受美元流动性变化等外围金融市场因素冲击在所难免。
BÀ : WANG HAI YANG , Nhà phân tích cấp cao, Tập đoàn Sembo Châu Á Thái Bình Dương cho biết Sau khi bùng phát dịch bệnh  vào năm 2020, thế giới đang ở trong một môi trường tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo, có nghĩa là sức mua hàng hóa đã được may mắn một cách khách quan, nhưng trong phân tích cuối cùng, sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu sau đại dịch đã thúc đẩy nhu cầu thực tế về hàng hóa phục hồi. Là một thành viên của hàng hóa số lượng lớn, cơ sở tăng giá của bột giấy nằm nhiều hơn ở sự mâu thuẫn giữa cung và cầu tiềm ẩn trong các nguyên tắc cơ bản của nó. Tuy nhiên, do tổng khối lượng nhập khẩu bột giấy lớn và việc định giá bên ngoài của nó phụ thuộc vào bản chất của đồng đô la Mỹ, nên không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường tài chính bên ngoài, chẳng hạn như sự thay đổi trong tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ.

 

张印丰  中国纸张纸浆进出口有限公司副总经理本轮行情中,金融资本通过挖掘供需矛盾加以刺激促使市场做出平抑矛盾的反应,实际上对产业是有利的。由于纸浆具有长期看好的实际需求、较好的流动性及客观的市场规模成为资本炒作的标的,这是纸浆产品发展的必然结果。后续一但供需矛盾再次积累到一定程度,势必还会吸引金融资本进来炒作。
金融预判是很重要的,在经济刺激、货币宽松的环境下,加之造纸产业在全球疫情中是受益行业,作为原材料的纸浆价格上涨,亦推涨了产业链相关产品价格的上涨。
纸浆期货给产业带来了价格发现功能,期货的波动和走势,给产业内的客户提供了很好的套保机会。金融资本在资金情绪面影响下的短期炒作,宽幅震荡,价格上下波动、调整,最终还是要回归到供需基本面。在完全市场经济环境中,价格的有序波动属于市场行为。

ÔNG : Zhang Yinfeng, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Giấy & Bột giấy Trung Quốc cho biết   Trong vòng báo giá này, vốn tài chính đã kích thích thị trường bằng cách khai thác sự mâu thuẫn giữa cung và cầu để kích thích thị trường đáp ứng sự mâu thuẫn, đó là thực sự có lợi cho ngành. Vì bột giấy có nhu cầu thực tế lạc quan trong dài hạn, tính thanh khoản tốt hơn và quy mô thị trường khách quan, nên nó đã trở thành mục tiêu đầu cơ vốn, đây là kết quả tất yếu của sự phát triển các sản phẩm bột giấy. Một khi sự mâu thuẫn giữa cung và cầu tích tụ đến một mức độ nhất định trong tương lai, nó nhất định sẽ thu hút vốn tài chính để đầu cơ.   Dự báo về tài chính là rất quan trọng, trong môi trường kích thích kinh tế và nới lỏng tiền tệ, và ngành công nghiệp giấy là ngành hưởng lợi trong đại dịch toàn cầu, việc tăng giá bột giấy làm nguyên liệu cũng đã đẩy giá các sản phẩm liên quan trong ngành chuỗi  công nghiệp .

Hợp đồng tương lai bột giấy đã mang lại sự khám phá về giá cho ngành, và sự biến động và xu hướng của hợp đồng tương lai đã mang đến cho khách hàng trong ngành những cơ hội bảo hiểm rủi ro tốt. Sự đầu cơ ngắn hạn của vốn tài chính dưới tác động của tâm lý vốn, biến động rộng, biến động giá và điều chỉnh cuối cùng sẽ trở lại nguyên tắc cơ bản của cung và cầu. Trong môi trường kinh tế thị trường hoàn chỉnh, biến động giá cả có trật tự thuộc về hành vi của thị trường.

沈恩贤  银河期货首席策略分析师此轮纸浆价格大幅上涨,金融资本确实起到助推作用,这是纸浆期货上市的必然现象,是金融带动传统制造业的一次变革,纸浆期货在赋予纸浆商品金融属性后,这种现象会经常在纸浆市场出现。可以明确的是,纸浆期货市场任何大涨或大跌的现象,背后都有产业基本面的逻辑存在,并不是单纯金融市场资本炒作的驱动,主要驱动力量还是产业方面的供求关系所带来的供需变化导致的,所以这种金融资本在市场中的行为也是期货市场的正常合规现象,是无法避免的。因此,作为造纸产业链的参与者要有居安思危的意识,熟练利用好期货或期权等金融工具,才能有效规避原料价格波动给企业带来的经营风险,还可以保障原材料物资、生产和供应链的稳定,只有这样企业才能规避风险。

ÔNG : Shen Enxian, chiến lược gia trưởng tại Galaxy Futures cho biết , đợt này giá bột giấy tăng mạnh và vốn tài chính thực sự đóng vai trò thúc đẩy nó. Đây là một hiện tượng không thể tránh khỏi trong việc niêm yết hợp đồng bột giấy và một cuộc cách mạng trong ngành sản xuất truyền thống do tài chính thúc đẩy. Hợp đồng tương lai bột giấy mang lại các thuộc tính tài chính cho hàng hóa bột giấy. Về sau, hiện tượng này sẽ thường xuyên xuất hiện trên thị trường bột giấy. Rõ ràng là bất kỳ sự tăng hay giảm mạnh nào của thị trường bột giấy tương lai đều có logic của các nguyên tắc cơ bản công nghiệp đằng sau nó. Nó không chỉ đơn giản là do hoạt động đầu cơ vốn trên thị trường tài chính mà động lực chính là quan hệ cung cầu trong ngành. Do sự thay đổi của cung và cầu, loại hành vi này của vốn tài chính trên thị trường cũng là một hiện tượng tuân thủ bình thường trên thị trường kỳ hạn và không thể tránh khỏi. Vì vậy, là một thành viên tham gia vào chuỗi ngành giấy, cần phải nhận thức được nguy cơ trong thời bình và sử dụng tốt các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, nhằm tránh những rủi ro hoạt động do biến động mang lại. giá nguyên liệu cho doanh nghiệp và đảm bảo chất lượng của nguyên liệu, sản xuất và chuỗi cung ứng. Tính ổn định, chỉ bằng cách này, doanh nghiệp mới có thể tránh được rủi ro

 

 

郑玮  建信期货纸浆研究员在我看来,期货仅仅是起到了加速器的作用。在纸浆期货上市初期,造纸产业呈现高库存和弱需求的局面,但纸浆外盘报价高位横盘数月,下游纸企利润受到严重挤压,纸浆期货的上市大大缩短了造纸产业的下行周期。2019 年底产业长周期的底部已经形成,但向上驱动不足,随后疫情导致长周期底部再次确认的时间有一定延后。随着造纸产业长周期底部慢慢走出,加之通胀逻辑和全面复苏逻辑不断强化,配合着需求的长短期变化,纸浆期货不断创下上市以来新高,纸浆期货加速了这一景气周期的形成。

BÀ : Zheng Wei Nhà nghiên cứu bột giấy của CCB Futures cho biết  Theo tôi, hợp đồng tương lai chỉ đóng vai trò như một cỗ máy gia tốc. Trong những ngày đầu niêm yết hợp đồng tương lai bột giấy, ngành giấy đã xuất hiện tình trạng tồn kho nhiều và nhu cầu yếu, tuy nhiên, báo giá bột giấy trên thị trường bên ngoài cao và đi ngang trong nhiều tháng khiến lợi nhuận của các công ty giấy hạ nguồn bị siết chặt. Việc niêm yết hợp đồng tương lai bột giấy đã rút ngắn đáng kể chu kỳ đi xuống của ngành giấy. Vào cuối năm 2019, đáy của chu kỳ công nghiệp dài hạn đã được hình thành, nhưng động lực đi lên là không đủ, và dịch bệnh tiếp theo đã trì hoãn việc tái xác nhận đáy dài hạn. Khi đáy của chu kỳ dài hạn của ngành giấy đang dần lộ ra, cùng với sự củng cố liên tục của logic lạm phát và logic phục hồi tổng thể, phù hợp với những thay đổi trong dài hạn và ngắn hạn của nhu cầu, tương lai bột giấy tiếp tục đạt mức cao mới kể từ khi niêm yết, và hợp đồng tương lai bột giấy đã thúc đẩy sự hình thành của chu kỳ bùng nổ này.

 

 

 

郭军  北京博海升彩色印刷有限公司采购部经理本轮浆价上涨过快的原因之一是美元超发。纸浆价格以美元定价和结算。资本注意到这个行业,既是喜也是悲。以往仅靠辛苦即可有所收获的普惠性传统行业,现在也需要学习和掌握金融专业知识,要求相关从业人员做出更多的预判,错过资本盛宴就会举步维艰。在资本炒作的助推下,多面替代性采购已迫在眉睫,只能以资本对资本,以市场对资本。

ÔNG :Guo Jun, Giám đốc thu mua của Công ty TNHH in màu Bohaisheng Bắc Kinh cho biết , một trong những nguyên nhân khiến giá bột giấy tăng nhanh trong đợt này là do đồng đô la Mỹ đang lạm phát . Giá bột giấy được định giá và thanh toán bằng đô la Mỹ. Vốn đã để ý đến ngành này, cả niềm vui và nỗi buồn. Trước đây, các ngành truyền thống bao hàm có thể gặt hái được chỉ cần làm việc chăm chỉ thì nay cũng cần phải học hỏi và nắm vững chuyên môn tài chính, đòi hỏi những người thực hành có liên quan phải đưa ra nhiều dự đoán hơn nữa, nếu bỏ lỡ bữa tiệc vốn sẽ khó khăn. Với sự trợ giúp của đầu cơ vốn, việc mua sắm thay thế nhiều mặt đã trở nên phổ biến, và chúng ta chỉ có thể sử dụng vốn cho vốn và tiếp thị cho vốn.

GAODA-Chiến đấu với “2019-nCoV” trong hành động.

GAODA-Chiến đấu với “2019-nCoV” trong hành động- Fighting the “2019-nCoV” in action

GAODA đang tích cực nối lại công việc và sản xuất

Gaoda has positively carried out the resumption of work and production.

Ngày 14 tháng 3 năm 2020, vào cuối tuần thứ tư sau khi sản xuất được nối lại, phần tự động hóa của dự án sản xuất giấy với sản lượng 100.000 tấn/năm do GAODA chuẩn bị cho CÔNG TY GIẤY PHÁT ĐẠT (TNHH) Việt Nam đã được giao đúng thời hạn theo hợp đồng.

On March 14, 2020, the fourth weekend after the work resumption, the automation part of the paper making project with capacity of 100,000 tons per year prepared by Gaoda for Vietnam CONG TY GIAY PHAT DAT( TNHH) was delivered on time according to the contract.

Sau khi hàng đến, chúng tôi đã sắp xếp đồng nghiệp của chúng tôi ở chi nhánh Việt Nam để hỗ trợ kiểm tra thiết bị ngay lập tức. Ông Cao Văn Đạt, chủ sở hữu của CÔNG TY GIẤY PHÁT ĐẠT (TNHH) ca ngợi Gaoda. Dự án này dự kiến ​​sẽ bắt đầu chạy vào tháng 6 năm 2020, do tác động rất lớn của coronavirus tại Trung Quốc, ông chủ đã lo lắng rằng các nhà cung cấp Trung Quốc không thể giao hàng đúng hẹn, hàng hóa của Gaoda đến đúng giờ theo lịch trình và các dịch vụ kỹ thuật cũng được cung cấp bởi các kỹ sư Việt Nam, điều này đã khiến ông Cao Văn Đạt rất hài lòng vì ông đã lựa chọn Gaoda.

 

After the goods arrived, we arranged our colleague of the Vietnam branch to assist the customer’s inspection at the first time. Mr. Cao Van Dat, the owner of CONGTY GIAY PHAT DAT( TNHH), praised Gaoda. This project is scheduled to start running in June 2020, due to the  huge impact of the Coronavirus in China , the boss has been worried that Chinese suppliers could not be able to deliver on time, the goods of Gaoda arrived on time as scheduled and also technical services was provided by Vietnamese engineers from Gaoda, which made Mr. Cao Van Dat very satisfied that he has chosen Gaoda.

Đối mặt với tình hình dịch bệnh bất ngờ, kế hoạch sản xuất và hoạt động ban đầu của công ty đã bị phá vỡ hoàn toàn. Sau thành công của công tác chống dịch ở Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc ông Hu Debing, công ty đã phản ứng tích cực để tiến hành nối lại về công việc và sản xuất, Gaoda coi nhu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong điều kiện bảo vệ sự an toàn của nhân viên và đảm bảo rằng các dự án đang triển khai có thể được giao đúng thời hạn và phù hợp với chất lượng.

 

After the breakout of the 2019-nCoV, the company’s original production and operation plans was completely disrupted. After the success of anti-epidemic work in China, under the leadership of general manager Mr Hu Debing, the company react positively to carried out the resumption of work and production, Gaoda regards the customers’ demands as first priority under the condition of protecting the safety of employees, and ensures that the projects in progress could delivered on time and in accordance with quality.

 

Từ mùa đông đến mùa xuân, mọi thứ đều hồi phục. Như mọi khi, GAODA sẽ duy trì cam kết với khách hàng, không bao giờ quên ý định ban đầu và tiến về phía trước trên mọi nẻo đường!

 

From winter to spring, everything recovers. As always, Golder technology will uphold its commitment to customers, never forget its original intention, and move forward all the way!

玖龙发起本月第二涨,涨价链顺利传递到下游 Cửu Long đã khởi xướng sự tăng giá thứ hai trong tháng này và chuỗi giá đã được thông suốt xuống hạ lưu.

link gốc : https://mp.weixin.qq.com/s/7VkHQOBZrBqW274AdDipzw

 

Theo báo cáo “Hua Yin Carton“, Đông Quan Cửu Long sẽ tăng 50 RMB/ tấn kể từ ngày 17 tháng 9, Thiên Tân Cửu Long tăng giá 30-50 RMB / tấn. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nửa đầu tháng 9, thị trường đã thu được 105 giấy thô và bìa cứng tăng giá. Từ quan điểm phản ứng của thị trường, từ tháng 8 đến tháng 9, các nhà máy giấy đã kiểm kê thành công hơn, và nhiều nhà máy giấy đã gửi một số loại giấy, trọng lượng gram và giao hàng khác.

 

Theo phân tích của các nhà cung cấp vật liệu đóng gói, một làn sóng tăng giá chủ yếu là do dự trữ hai cấp của nhà máy ba cấp trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, cộng với sự phục hồi niềm tin của ngành do sự tăng giá thành công trong tháng 8. Được thúc đẩy bởi Cửu Long và Lee & Man, dự kiến sẽ có một cao trào nhỏ sau Tết Trung thu. Tin tức về việc tăng giá của Cửu Long số 17 đã được truyền đi . Hiện tại, thông tin về việc tăng giá của nhiều nhà máy nhỏ đã được nhận. Tuần này, nó sẽ rất sống động.

 01  GIẤY : Cửu Long đã tung ra quả bom thứ hai tăng giá trong tháng này. Trong nửa đầu tháng 9, 52 lần tăng giá đã được thu thập.

Nam Trung Quốc:

Quảng Đông:

Nam Trung Quốc:Quảng Đông:Đông Quan Cửu Long : Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Công ty Đông Quan Cửu Long bắt đầu từ ngày 17 tháng 9, ngoài giấy coated white-top , các giấy sóng da bò khác tăng thêm 50 RMB. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai của Đông Quan Cửu Long sau đợt điều chỉnh giá vào ngày 1 tháng 9. Vào ngày 1 tháng 9, giấy da bò và giấy sóng Đông Quan 110g / 120g / 140g được tăng thêm 50 RMB / tấn, và giá của các loại giấy khác vẫn không thay đổi. (điều chỉnh giá hai lần)

Dongguan Jiefeng Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Jianhang Paper: Từ ngày 11 tháng 9,Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 nhân dân tệ / tấn.

Dongguan Shanglong Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Jianhui Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy Q được tăng một phần 50 RMB / tấn.

Dongguan Yinzhou Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy T được tăng thêm 50 RMB/ tấn.

Dongguan Taichang Paper: Từ ngày 11 tháng 9, Giấy Q sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Dongguan Xufeng Paper: Kể từ ngày 11 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao đã tăng 50 RMB / tấn.

Dongguan Lee & Man Paper: Từ ngày 10 tháng 9, Giấy Q được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Guangdong Huatai Paper: Từ ngày 9 tháng 9, 50g Giấy sóng chất lượng cao được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Guangdong Shantou Jude Paper Industry: Từ ngày 5 tháng 9, giấy trắng được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Quảng Tây:

Guangxi Guigang Paper:

Từ ngày 10 tháng 9, giấy sóng được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Bắc Trung Quốc:

Thiên Tân:Thiên Tân Cửu Long: Sau khi giấy bìa hộp Cửu Long được tăng 30 RMB / tấn vào ngày 9 tháng 9 năm,Từ ngày 17 tháng 9, Kraftlinerboard tái chế Cửu Long sẽ tăng giá thêm 30 RMB / tấn trên cơ sở giá, hiện tại tất cả giấy sóng sẽ tăng thêm 50 RMB / tấn trên cơ sở giá hiện có. (điều chỉnh giá hai lần)

 

Hà Bắc:

Công ty TNHH Công nghiệp Shunfa, huyện Yutian, tỉnh Hà Bắc: Do giá nguyên liệu tăng liên tục, yếu tố nguyên liệu cung cấp khó khăn và tăng chi phí bảo vệ môi trường, lãnh đạo công ty đã quyết định tăng giá giấy bìa cứng cho tất cả các mặt hàng thêm 30 RMB mỗi tấn kể từ ngày 9 tháng 9. Đây là lần điều chỉnh giá thứ hai sau đợt tăng giá của nhà máy vào ngày 1 tháng 9 và giá giấy bìa cứng cho tất cả các mặt hàng đã được tăng thêm 30 RMB / tấn kể từ ngày 1 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Giấy Ruixiang, thành phố Bai Hương, tỉnh Hà Bắc: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy ban đầu của công ty chúng tôi đã tăng thêm 100 RMB / tấn (không bao gồm thanh toán tạm ứng).

Sản phẩm giấy Senxin Yutian của Hà Bắc (trước đây là giấy Changtai): Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thô cho tất cả các loại của công ty đã được tăng thêm 50 RMB / tấn.

 

Đông Trung Quốc:

Phúc Kiến:

Sản phẩm giấy Quzhou Gangxing Paper : Do nguyên liệu thô tăng gần đây, chi phí sản xuất của công ty chúng tôi đã tăng lên. Do đó, việc điều chỉnh giá như sau. Từ ngày 15 tháng 9, tất cả các Kraftlinerboard loại A2 của công ty chúng tôi sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn dựa trên giá hiện tại.

Công nghiệp giấy Phúc Kiến Longhai Liansheng: Từ ngày 10 tháng 9, giấy T được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Giấy Samsung Phúc Kiến Longhai: Từ ngày 6 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao tăng 50 RMB / tấn.

Giấy Hạ Môn Deyan: Từ ngày 5 tháng 9, giá giấy ống ( lõi giấy )đã tăng thêm 100 RMB / tấn.

Giấy Phúc Kiến Gangzhou: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy thô cho mỗi loại tăng thêm 100 RMB / tấn.

Giấy Quảng châu Cửu Long: Từ ngày 1 tháng 9, giấy tái chế Kraftliner và giấy tái chế Kraft được tăng thêm 50 RMB / tấn.

 

Chiết Giang:

Công nghiệp giấy Suifeng, huyện Yongjia, tỉnh Chiết Giang: Từ ngày 9 tháng 9, mỗi tấn giấy sóng được tăng thêm 100 nhân dân tệ so với giá gốc.

Zhejiang Forest Paper: Từ ngày 9 tháng 9, giấy Q được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Zhejiang Tongxiang Welfare Paper Mill:: Do liên tục tăng chi phí nguyên liệu sản xuất giấy, chi phí sản xuất của nhà máy của chúng tôi đã tăng đáng kể. Công ty đã quyết định tăng giá giấy ống( giấy lõi) được sản xuất bởi máy số 4 và số 2 từ ngày 5 tháng 9 tăng thêm 100 RMB / tấn.

Zhejiang Huachuan Industrial Group:: Từ ngày 5 tháng 9, một loại giấy ống ( giấy lõi)120g / 140g, loại B và C sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Jiaxing Hongya Paper: Từ ngày 5 tháng 9, giấy ống ( giấy lõi)sẽ được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Zhejiang Hangzhou Fuyang Jiusheng Paper Products: Do sự gia tăng gần đây của nguyên liệu thô và chi phí sản xuất cao, công ty đã quyết định tăng giá giấy ống sợi 100 RMB từ ngày 2 tháng 9 để đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao liên tục và ổn định.

Zhejiang Dashengda Holding Group: Theo quan điểm về chi phí nguyên vật liệu và vận hành cao hiện nay, chi phí sản xuất của các công ty con của chúng tôi đã tăng mạnh. Tập đoàn quyết định tăng giá giấy thành phẩm thêm 100 RMB / tấn kể từ ngày 1/9. Đơn hàng chưa hoàn thành ban đầu cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh giá.

Zhejiang Hongyi Holding Groupp: bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính sách và thị trường, cũng như chi phí nước thải và hơi nước tăng cao, mặc dù nhóm của chúng tôi đã tăng cường mạnh mẽ tiềm năng khai thác nội bộ, nhưng vẫn không thể chịu được áp lực chi phí do việc này gây ra. Điều chỉnh giá: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thành phẩm sẽ được tăng thêm 100 RMB / tấn. Đơn đặt hàng chưa hoàn thành ban đầu và thanh toán chưa được vận chuyển cũng được bao gồm.

Zhejiang Daoqin Paper: Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy thành phẩm của công ty đã được tăng thêm 100 RMB / tấn, và các đơn đặt hàng và đơn đặt hàng ban đầu đã được đặt.

An Huy:

Anhui Shanying Paper: Bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, giá giấy của một số khách hàng sẽ tăng thêm 50 RMB / tấn.

Sơn Đông:

Shandong Tiandiyuan Paper: Sau khi tăng 50 RMB / tấn trên carton và giấy sóng vào ngày 1 tháng 9, nó sẽ được tăng thêm 50 RMB / tấn vào ngày 7 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Baoding Paper Industry của huyện Ningjin, tỉnh Sơn Đông: Việc tăng chi phí sản xuất do bảo vệ môi trường và sản xuất hạn chế đã gây ra những khó khăn lớn cho hoạt động của công ty. Công ty đã tăng giá giấy cơ sở ống giấy ( giấy lõi ) thêm 50 RMB / tấn kể từ ngày 4 tháng 9.

Shandong Fengyuan Tongda Electric Power Co., Ltd. Zhongke Ecological Ecological: Do những thay đổi nhanh chóng gần đây trên thị trường, giấy lề và các nguyên liệu thô khác nhau tiếp tục tăng, và chi phí sản xuất đã tăng mạnh. Do chi phí tăng, công ty đã quyết định tăng giá giấy ống ( giấy lõi ) thêm 100 RMB / tấn kể từ ngày 5 tháng 9.

Shandong Huisheng Group: Do chi phí sản xuất cao, công ty đã không thể chịu nổi. Nghiên cứu của công ty đã quyết định tăng giá giấy ống ( giấy lõi )lên 100 RMB / tấn, và nó sẽ được thực hiện vào ngày 4 tháng 9.

Shandong Luli Paper: Kể từ ngày 2 tháng 9, giá của tất cả các sản phẩm đã được tăng thêm 50 RMB / tấn.

Giang Tô:

Jiangsu Lishui Xiexin Paper:: Từ ngày 5 tháng 9, giấy trắng (white board) được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Jiangsu Jiangyin Minglu Paper Industry:: Từ ngày 1 tháng 9, giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Jiangsu Fuxing Paper: Kể từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng xám (coated duplex board with grey back)  đã tăng thêm 100 RMB / tấn.

Taicang Nine Dragons Paper: Từ ngày 1 tháng 9, giấy da bò Kraftliner đã tăng thêm 50 RMB / tấn.

Thượng Hải:

Shanghai Zhaomei Paperi: Theo tin tức kinh doanh, giá giấy sóng đã được nâng lên kể từ ngày 3 tháng 9. Sau khi điều chỉnh, giá xuất xưởng của giấy sóng 140g là 3.000 nhân dân tệ / tấn, giá 120g là 3050 RMB / tấn, và giá 110g là 3150 RMB / tấn.

Trung Trung Quốc:

Hồ Bắc:

Hubei Shengda Paper: Từ ngày 12 tháng 9, giá giấy đã tăng thêm 50 RMB / tấn.

Hubei Xiangxing Paper: Sau khi tăng 50 nhân dân tệ / tấn vào ngày 7 tháng 9, giấy sẽ được tăng thêm 50 nhân dân tệ / tấn kể từ ngày 10 tháng 9. (điều chỉnh giá hai lần)

Hubei Changjiang Huifeng Paper Industry: Do sự gia tăng gần đây của nguyên liệu thô, chi phí đã tăng lên. Công ty chúng tôi quyết định tăng giá giấy trắng một mặt bằng 100 RMB/ tấn kể từ ngày 1 tháng 9. Các đơn đặt hàng ban đầu nhận được cũng nằm trong phạm vi giá.

Hồ Nam:

Hunan Hengshan Xinjinlong Paper: Từ ngày 4 tháng 9, toàn bộ loạt giấy ống (lõi giấy) đã được tăng thêm 50 nhân dân tệ / tấn.

Hà Nam:

Henan Longyuan Paper: Từ ngày 4 tháng 9, giá giấy bìa cứng loại B và giấy sóng đã tăng 30 RMB / tấn.

Henan Xingtai Paper: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Tây Nam:

Thiểm Tây:

Shanxi Famen Temple Paper: Kể từ ngày 5 tháng 9, Giấy sóng chất lượng cao đã tăng 50 RMB / tấn.

Trùng Khánh:

Giấy Tongxin, huyện Tongliang, Trùng Khánh: Từ ngày 5 tháng 9, giá giấy loại A được nâng lên 50 RMB / tấn.

Tứ Xuyên:

Giấy Minglu Tứ Xuyên: Từ ngày 1 tháng 9, giá giấy trắng phủ một mặt được tăng thêm 100 RMB / tấn.

Khu vực đông bắc:

Giấy Qixiang, thành phố Baishan, tỉnh Cát Lâm: Từ ngày 1 tháng 9, giá Giấy sóng chất lượng cao của chúng tôi 90g, 100g, 110g, 120g trở lên được tăng thêm 100 RMB / tấn.

 

Paper Vietnam 2019 – Triển lãm quốc tế lần thứ 8 chuyên ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam

Vào ngày 26-28 / 6/2019, Triển lãm Giấy Quốc tế Việt Nam lần thứ 8 đã được tổ chức thành công tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công ty TNHH KH & KT  GAODA Tứ Xuyên đã tham gia triển lãm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Huang Shiyong.

 

Trong triển lãm, GAODA đã tham dự triển lãm với sản phẩm  đa bước sóng hồng ngoại đo độ ẩm định lượng QCS. Sản phẩm này đã bán được 8 bộ tại thị trường Việt Nam kể từ năm 2016. Do đặc tính xanh, bảo vệ môi trường và chính xác, nó đã được người dùng đón nhận và được công nhận cao. Ngoài ra, các thành viên của văn phòng GAODA Việt Nam cũng sử dụng các kỹ năng mà công ty có được để giao tiếp với khách hàng tiếp cận các sản phẩm của giao tiếp không rào cản và đạt được kết quả tốt.

GAODA sẽ tiếp tục đI sâu thị trường Việt Nam và tiếp tục phục vụ nhiều người dùng hơn với các sản phẩm nổi bật của mình.

Công Ty EG Paper Ai Cập – QCS được giao cho khách hàng.

Vào tháng 7 năm 2018, hệ thống QCS của GAODA đã được ủy quyền và giao cho khách hàng EG Paper tại Ai Cập  để kiểm soát tự động định lượng và độ ẩm. Châu Phi sẽ là một nhóm khách hàng khác của các sản phẩm QCS ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Châu Âu.

 

Hiệu suất đo lường và kiểm soát tuyệt vời được khách hàng yêu thích.

Hỗ trợ và dịch vụ quốc tế đã được xác nhận bởi khách hàng

 

Hệ thống QCS, sử dụng chức năng chuyển đổi ngôn ngữ, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

 

ĐỐI TÁC VÀNG CỦA SIEMENS (TRUNG QUỐC)

ĐỐI TÁC VÀNG CỦA SIEMENS (TRUNG QUỐC)

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, GaoDa đã tổ chức buổi lễ ký hợp tác “ Đối tác giải pháp trong công nghiệp” với công ty TNHH Siemens (Trung Quốc) đánh dấu quá trình hợp tác gắn bó lâu dài với Siemens trong hơn 20 năm, trở thành đối tác chiến lược quan trọng nhất với Siemens Trung Quốc cung cấp các giải pháp tự động hóa đáp ứng nhu cầu công nghiệp.

Siemens(china)region golden partner

 

In 30th December,2013,Gaoda held a signing ceremony named“Industrial solution partner”with Siemens(China)Company Limited.Before,Gaoda has been cooperating with Siemens closely for more than 20 years.Gaoda is the most important industrial solution partner  for Siemens in china.

Giới Thiệu Công Ty

Công ty TNHH KH & KT GAODA TỨ XUYÊN (Sichuan Gaoda Science & Technology Co,.Ltd) có trụ sở chính đặt tại thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc; là một công ty hoạt động dưới sự kiểm soát của quân đội, được thành lập bởi Viện Vật lý Công trình Trung Quốc, chúng tôi với 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển các giải pháp về tự động hóa quá trính đã và đang góp phần trong sự phát triển và tạo ra các sản phẩm thông minh tích hợp công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong kỷ nguyên Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm: Hệ thống điều khiển phân tán (DCS), Hệ thống truyền động (Drive system), Hệ thống điều khiển Hơi và Nước ngưng (Steam and condensate control system), Hệ thống kiểm soát chất lượng giấy (QCS), Hệ thống kiểm tra trực tuyến (GDWIS),…

 

 

 

 

Company profile

Sichuan Gaoda Science &Technology Company limited(Gaoda)registered in Mianyang city,Sichuan province,which is a civil-military integration enterprise established by the China academy of engineering physics.It is specialized in industrial process automation control system for 20 years,which is engaged in the development and production of automation products and intelligent products.

Our main products are:Distributed control system(DCS),Drive system,Steam and condensate control system、Quality control system(QCS)and Web inspection system(GDWIS)etc.

 

Paper Vietnam 2018 – Triển lãm quốc tế lần thứ 7 chuyên ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam

Công Ty TNHH KH & KT SICHUAN GAODA  trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã đến tham quan gian hàng của chúng tôi tại Paper Vietnam 2018 –  Triển lãm quốc tế  lần thứ 7 chuyên ngành Giấy và Bột giấy Việt Nam

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm từ ngày 13/06-15/06/2018, công ty  đã rất vinh dự được đón tiếp hàng trăm khách hàng tham quan trong đó có những nhà đầu tư lớn, khách nước ngoài và khách hàng đến từ các địa phương trong cả nước. Qua đây chúng tôi được tiếp xúc, trao đổi và hiểu sâu hơn về nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng, từ đó, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Các ý kiến đóng góp, trao đổi chân thành và thẳng thắn của quý đối tác, quý khách hàng tại triển lãm thực sự rất hữu ích và có ý nghĩa thiết thực đối với chúng tôi. Để đáp lại tình cảm đó, GaoDa cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng dịch vụ và đặc biệt ngày càng có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn gửi tới tất cả các quý khách hàng.
Kính chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Xin chân thành cảm ơn!
Hãy cùng xem lại một số hình ảnh gian hàng của GAODA Tại  Paper Vietnam 2018
www.gaoda.vn
Liên lạc ngay với GAODA để được tư vấn tối ưu về tự động hóa nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

 HOTLINE: 0127.993.55.72

 

 

An Toàn Mua Sắm

Gía Thành Hợp Lý

Vận Chuyển Khắp Nơi