Thẻ: THIET BI NGHÀNH GIẤY

[HEADLINE] CUNG CẦU COATED DUPLEX BOARD WITH GREY BACK ỔN ĐỊNH, ÁP LỰC CUNG CẦU ART POST PAPERBOARD VẪN NHƯ CŨ , GIẤY VĂN HÓA NHÌN CHUNG ỔN ĐỊNH; XEM NHANH GIÁ CÁC LOẠI GIẤY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY

【头条】灰底白供需平稳,白卡供需压力依旧,文化用纸整体平稳;近期各纸种价格速看 CUNG CẦU COATED DUPLEX BOARD WITH GREY BACK ỔN ĐỊNH, ÁP LỰC CUNG CẦU ART POST PAPERBOARD VẪN NHƯ CŨ , GIẤY VĂN HÓA NHÌN CHUNG ỔN ĐỊNH; XEM NHANH GIÁ CÁC LOẠI GIẤY TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 白卡供需压力依旧,文化用纸整体平稳 Áp lực cung cầu art post paperboard vẫn còn, và báo cáo văn hóa …

AN TOÀN

HỢP LÝ

BẢO HÀNH