Đôi lời về chúng tôi…

Công ty TNHH Công nghệ GAODA Tứ Xuyên là một doanh nghiệp được thành lập bởi Viện Nghiên cứu Ứng dụng Máy tính thuộc Học viện Vật lý Kỹ thuật Trung Quốc theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Đảng vào những năm 1990. Công ty đã tập trung vào phát triển bột giấy và ngành công nghiệp giấy trong hơn 30 năm, và dần dần chuyển từ bột giấy và giấy sang xi măng, dầu khí, hóa chất và bảo vệ môi trường, xử lý nước và các lĩnh vực khác. Tập trung vào lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, đây là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia tham gia phát triển và sản xuất các sản phẩm thông minh, tự động hóa quy trình công nghiệp và số hóa. Công ty có diện tích 30 mẫu, với tổng diện tích xây dựng là 15.800㎡, bao gồm 8.800㎡ của R&D và tòa nhà văn phòng, 7.000㎡ của xưởng sản xuất kỹ thuật số, 5 dây chuyền sản xuất kỹ thuật số và nền tảng hệ thống quản lý sản xuất thông tin, một trung tâm công nghệ tỉnh và thiết bị thí nghiệm R & D hoàn hảo. Công ty có hơn 120 nhân viên, 94 nhân viên có bằng cử nhân trở lên, chiếm 80% số lượng nhân viên; 45 nhân viên kỹ thuật và R&D, 4 ứng viên tiến sĩ, 8 chức danh cao cấp và hơn 30 chức danh trung cấp

VĂN HÓA CÔNG TY

  • Trải nghiệm sản phẩm: tiên tiến, đáng tin cậy và ổn định;
  • Khái niệm dịch vụ: Chính trực, Trách nhiệm, Nhiệt tình, Nghiêm túc, Nhanh chóng, Toàn diện;
  • Tầm nhìn: Giúp doanh nghiệp hiện thực hóa “Giấc mơ Trung Hoa” về sản xuất thông minh;
  • Văn hóa doanh nghiệp: Sáng tạo, Tin tưởng, Tôn trọng, Khoan dung