Công Ty EG Paper Ai Cập – QCS được giao cho khách hàng.

Vào tháng 7 năm 2018, hệ thống QCS của GAODA đã được ủy quyền và giao cho khách hàng EG Paper tại Ai Cập  để kiểm soát tự động định lượng và độ ẩm. Châu Phi sẽ là một nhóm khách hàng khác của các sản phẩm QCS ở Đông Nam Á, Nam Mỹ và Châu Âu.

 

Hiệu suất đo lường và kiểm soát tuyệt vời được khách hàng yêu thích.

Hỗ trợ và dịch vụ quốc tế đã được xác nhận bởi khách hàng

 

Hệ thống QCS, sử dụng chức năng chuyển đổi ngôn ngữ, có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

 

Add your comment

An Toàn Mua Sắm

Gía Thành Hợp Lý

Vận Chuyển Khắp Nơi