通知』封控加剧港口拥堵!船公司跳港、调整船期 THÔNG BÁO: VIỆC ĐÓNG CỬA VÀ KIỂM SOÁT SẼ LÀM TĂNG TẮC NGHẼN CẢNG! CÔNG TY VẬN CHUYỂN NHẢY VÀO CẢNG VÀ ĐIỀU CHỈNH LỊCH TRÌNH ĐI BIỂN 置顶我们▶▶▶ 海运订舱网 2022-03-31