GAODA CUNG CẤP TRỌN BỘ GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRONG NGÀNH GIẤY
LIÊN HỆ : HOÀNG NGUYÊN THƯƠNG -0819935572

Để thực hiện đầy đủ tinh thần của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đẩy mạnh hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, thực hiện đầy đủ, chính xác và toàn diện khái niệm phát triển mới, đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới, tập trung thúc đẩy cao -Phát triển chất lượng, phát huy tốt hơn vai trò thuế quan, điều phối phát triển và an ninh, kết hợp hữu cơ việc thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước với đi sâu cải cách cơ cấu phía cung, thực hiện chiến lược mở cửa chủ động hơn. và thuế xuất khẩu sẽ được điều chỉnh, chi tiết xem file đính kèm.

Ủy ban thuế quan của Hội đồng Nhà nước Ngày 28 tháng 12 năm 202

2 Đính kèm: Biểu thuế tạm tính 2023 đối với Biểu thuế giấy nhập khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *